Prezydent Miasta Opola zaprasza przedszkola niepubliczne do udziału w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
 
Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia wraz z załącznikami oraz składanie ofert w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r.
 
Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola jest dostępne: