W dniu 24 kwietnia 2013 r. zostało podpisane czterostronne porozumienie, zawarte pomiędzy Miastem Opola, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz uczelniami: Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską.

Wspólne porozumienie dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie organizacji i podejmowania działań mających na celu popularyzację opolskich wyższych uczelni oraz postaw przedsiębiorczych wśród uczniów i studentów województwa Opolskiego.

Pierwszym działaniem będzie organizacja Europejskiej Akademii Biznesu, w ramach której zorganizowane zostaną warsztaty, zajęcia laboratoryjne o tematyce związanej m.in. z ekologią, chemią, fizyką, ekonomią, technologią produkcji zdrowej żywności, z zakładaniem działalności gospodarczej, promocji studiów na kierunkach technicznych jako dalszej ścieżki edukacji zawodowej, itd.

Drugim działaniem podejmowanym w ramach porozumienia będzie organizacja konkursu „Syriusz zakłada firmę”, którego celem jest popularyzacja i promocja postaw przedsiębiorczych oraz tematyki unijnej wśród studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Opola i województwa Opolskiego.

Porozumienie będzie obowiązywało przez okres pięciu lat od momentu jego podpisania.
Zachęcamy szkoły ponadgimnazjalne do udziału w planowanych przedsięwzięciach oraz do realizacji różnorodnych inicjatyw we współpracy z opolskimi uczelniami.

Poniżej zamieszczamy skan porozumienia.

 
DSC 7154

DSC 7163

DSC 7165