Oś. O.4455.51.2013.WK Opole, 7 czerwca 2013 r.
 

Dyrektorzy publicznych
przedszkoli,
szkół podstawowych,
gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola uprzejmie informuje, że Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu zaprasza dzieci i młodzież wraz z opiekunami do odwiedzania jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

W okresie od czerwca do września 2013 roku w ramach „Dni otwartych jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP” realizowane będą pogadanki dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się podczas różnego rodzaju zagrożeń, w tym wypadków drogowych, zasad alarmowania służb ratunkowych, połączone z prezentacją sprzętu ratowniczego.

 

Terminy wizyt należy wcześniej uzgodnić z dowódcami Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych :

  • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 z siedzibą w Opolu ul. Głogowska 24, dowódca JRG st. kpt. Piotr Panufnik tel. 7740002021,
  • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2 z siedzibą w Opolu ul. Budowlanych 1, dowódca JRG mł. bryg. Leszek Koksanowicz tel. 774002060.

Organizowane spotkania maja na celu kształtowanie u dzieci i młodzieży pozytywnych postaw społecznych oraz propagowanie zawodu strażaka.

  Zastępca Naczelnika 
Wydziału Oświaty
Krystyna Dworecka