OŚ. O. 4455.59.2013.WK Opole, 24 czerwca 2013 r.
 

Dyrektorzy publicznych 
przedszkoli

szkół podstawowych,
gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła”.

Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.

 

W konkursie mogą brać udział zespoły składające się ze szkoły oraz organizacji pozarządowej, które w terminie pomiędzy 1 września 2011 roku a 10 czerwca 2013 roku realizowały wspólny projekt.

Projekty mogą być zgłaszane w jednym z czterech obszarów tematycznych : „Bezpieczeństwo”, „Edukacja prawna”, „Edukacja obywatelska” oraz „Edukacja globalna i międzykulturowa”.

Termin zgłoszeń upływa 15 września 2013 roku. Formularz zgłoszenia należy wypełnić wyłącznie w internetowym generatorze dostępnym pod adresem formularze.otwartaszkola.org  

Więcej szczegółów dot. konkursu na stronie internetowej www.otwartaszkola.org

  Zastępca Naczelnika
Wydziału  Oświaty
Krystyna Dworecka