OŚ –O.434.9.2013.WK Opole, 26 czerwca 2013 r.
 

Dyrektorzy publicznych 
szkół podstawowych,
gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych

                                         

Zbliża się okres letniego wypoczynku, czas w którym dzieci i młodzież narażone są na  wiele niebezpieczeństw. W związku z zagrożeniami, na jakie mogą być narażone dzieci i młodzież  w czasie wolnym od zajęć szkolnych, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu propagowanie bezpiecznego wypoczynku  w okresie wakacji.

 

Proszę o przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjno – propagandowej w szkołach, przeprowadzenie spotkań (pedagogów, wychowawców klas ) i lekcji wychowawczych z uczniami na m.in. następujące tematy:

  • zachowanie bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym,
  • zasady korzystania z kąpielisk ( przestrzeganie przed kąpielami w miejscach niestrzeżonych, zabronionych lub bez nadzoru),
  • kontakty z różnymi środowiskami i niebezpieczeństwo ich oddziaływania  ( patologie, narkomania, sekty, kontakty seksualne, zagrożenia AIDS i inne ).

Równocześnie uprzejmie proszę o dokładne sprawdzenie urządzeń sportowych,  z których uczniowie będą mogli korzystać w czasie wakacji ( urządzenia na boiskach szkolnych, bramki, tablice do gry w kosza itp. ) pod względem bezpieczeństwa.

Z uwagi na ważność wszystkich tych działań zobowiązuję dyrektorów szkół  do wyegzekwowania ich realizacji.

  Zastępca Naczelnika
Wydziału Oświaty
Krystyna Dworecka