OŚ - O.4455.81.2013.WK Opole, 18 października 2013 r.
 

Dyrektorzy publicznych
szkół podstawowych

Uprzejmie informuję, że Zarząd Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie” realizuje projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą „Opolszczyzna – kuźnią sportowych talentów”.

Projekt zakłada przeprowadzenie testów sprawności fizycznej u dzieci w klasach I – III, konferencję ewaluacyjną podsumowującą projekt oraz organizację mini festynu  w jednej z sal gimnastycznych w każdej gminie.

 

Głównym celem projektu, jest propagowanie wśród dzieci aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez sport oraz rozbudzenie zainteresowań uczniów klas I – III uprawianiem sportu. Cele pośrednie projektu pozwolą na zdiagnozowanie stanu sprawności fizycznej uczniów klas I – III, uświadomienie opinii publicznej ważnej roli sportu w życiu człowieka.

Informując o powyższym uprzejmie proszę o włączenie się w realizację projektu, zachęcenie nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i nauczycieli wychowania fizycznego do przeprowadzenia testów sprawności fizycznej u dzieci w szkołach.  

Więcej informacji na temat projektu zamieszczone jest na stronie internetowej www.szsopolskie.pl w zakładce „Opolszczyzna – kuźnia sportowych talentów”.

  Naczelnik Wydziału Oświaty
Irena Koszyk