OŚ -  O.4455.84.2013.WK Opole, 25 października 2013 r.
 

Dyrektorzy publicznych
szkół ponadgimnazjalnych

Uprzejmie informuję, że  Kancelaria Senatu dla uczczenia 25 rocznicy przemian ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju, a także pierwszych, wolnych, demokratycznych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, planuje w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”  skierowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej.

Celem konkursu jest nie tylko popularyzacja wiedzy o działalności Senatu, ale również przybliżenie młodzieży funkcjonowania państwa i prawa.

 

Od 1 października do 30 października 2013 roku trwa zgłaszanie szkół do udziału w konkursie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.senat.edu.pl

Regulamin konkursu, harmonogram konkursu dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu w zakładce „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce” www.kuratorium.opole.pl  i na stronie www.senat.edu.pl Zachęcam młodzież, nauczycieli, dyrektorów szkół do udziału w konkursie.          

 

  Zastępca Naczelnika
Wydziału Oświaty
Krystyna Dworecka