Wykaz szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole
od 1 września 2018r.

Lp. Nazwa szkoły/zespołu szkół

Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół

Imię i nazwisko dyrektora adres placówki Telefon
strona internetowa
e-mail

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I

Publiczne Gimnazjum nr 6
im. Powstańców Śląskich

 Bernarda
Zarzycka

ul. Licealna 3;

45-714 Opole

77 474 29 44

sekretariat@ilo.opole.pl

www.ilo.opole.pl

Publiczne Liceum
Ogólnokształcące nr I
im. Mikołaja Kopernika

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II

Publiczne Gimnazjum nr 10
Dwujęzyczne
Agnieszka Buganik-Pszczyńska

ul. Kazimierza Pułaskiego 3;

45-048 Opole

77 454 22 86

sekr@lo2.opole.pl

www.lo2.opole.pl

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
z Oddz. Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej

 3.

 Zespół Szkół Ogólnokształcących

Publiczne Gimnazjum nr 9
Dwujęzyczne

Joanna Raźniewska

ul. Stanisława Dubois 28,

45-070 Opole

77 453 64 06

sekretariat@lo3.opole.pl

www.lo3.opole.pl  

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III
z Oddz. Dwujęzycznymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie

4.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”

- Dariusz Domański

ul. Szarych Szeregów 1;

45-284 Opole

77 457 84 89

sekretariat@plo6-opole.pl

www.plo6.opole.pl

5.

 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego

w PLO nr VIII do dnia 31.08.2019 r. funkcjonować będą klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 5 \im. Aleksandra Kamińskiego Lucyna Dzikiewicz-Niski

ul. Ozimska 48a;

45-368 Opole

77 423 15 51

pg5opolekancelaria@eszkola.opolskie.pl

www.lo8.opole.pl

6.

 Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
im. Generała Władysława Andersa

w PLO nr IX do dnia 31.08.2019 r. funkcjonować będą klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Generała Władysława Andersa

 

Małgorzata Szafors

ul. Oleska 68;

45 – 222 Opole

77 402 77 80

sekretariat@plo9.opole.pl

www.plo9.opole.pl

7.

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Gzowskiego

Publiczne Technikum nr 1 Zdzisław Ślemp

 ul. Józefa Hallera 6,

45-867 Opole

77 474 59 42

gzowski@wp.pl

www.gzowski.prv.pl

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6
Szkoła Policealna nr II
8.

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V Romuald Florczak

ul. Tadeusza Kościuszki 14,

45-062 Opole

77 454 27 51

sekretariat@zsprymas.opole.pl

www.5lo.opole.pl

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych

9.

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”

Publiczne Technikum nr 3 Ewa
Nowak – Kübler

ul. Tadeusza Kościuszki 43,

45-062 Opole

77 453 66 41

szkola@ekonomik.opole.pl

www.zse.opole.pl

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych nr VI

Szkoła Policealna nr III
dla Dorosłych

10.

 Zespół Szkół Elektrycznych
im. Tadeusza Kościuszki

Publiczne Technikum nr 5  Dariusz Dobrowolski

ul. Tadeusza Kościuszki 39,

45-062 Opole

77 454 45 24

elektryk@elektryk.opole.pl

www.elektryk.opole.pl

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych nr II

11.

 

Zespół Szkół Mechanicznych

Publiczne Technikum nr 4
im. Rot. Witolda Pileckiego

Bogusław Januszko

 ul. Edmunda Omańczyka 22,

45-027 Opole

77 454 38 50

sekretariat@zsm.opole.pl

www.zsm.opole.pl

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych nr III

12.

 Zespół Szkół Budowlanych
im. Papieża Jana Pawła II

Publiczne Technikum nr 6 Violetta Szczepkowska

ul. Niemodlińska 40,

45-761 Opole

77 474 54 54

sekretariat@zsbopole.pl

www.zsbopole.pl

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych nr IV

Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
13.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4
im. Bronisława Koraszewskiego

Publiczne Technikum nr 2 Bożena Czapska-Czoch

 ul. Józefa Hallera 4,

45-867 Opole

77 474 53 59

szkola@zsz4.opole.pl

www.zsz4.opole.pl

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
Szkoła Policealna nr I
Liceum Ogólnokształcące Dorosłych nr V
14.

 Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica

Publiczne Technikum nr 7 Krystyna Czollek

 ul. Andrzeja Struga 16,

45-073 Opole

77 454 24 83

sekretariat@staszic.opole.pl  

www.staszic.opole.pl

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
Szkoła Policealna nr IV dla Dorosłych
15.

 Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
im. Jana Cybisa

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych Małgorzata Wojtanowska

ul. Strzelców Bytomskich 10,

45-084 Opole

77 454 45 25

sekretariat@plastyczniak.opole.pl

www.plastyczniak-opole.edu.pl

Publiczne Liceum Plastyczne
 
Ognisko Plastyczne

 

Licea ogólnokształcące, w tym dla dorosłych:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika
ul. Licealna 3, 45-714 Opole
77-474-29-44
sekretariat@ilo.opole.pl
http://www.ilo.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej
ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 45-048 Opole
77-40-21-888
sekr@lo2.opole.pl
http://www.plo2.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Skłodowskiej - Curie
45-070 Opole, ul. Stanisława Dubois 28
77-453-64-06
sekretariat@lo3.opole.pl
http://www.lo3.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 14
77-454-27-51,
administracja@zsprymas.opole.pl
http://www.5lo.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”
ul. Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole
77-457-84-89
sekretariat@plo6-opole.pl
http://www.plo6-opole.pl/

---------------------------------------------------------

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego
ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole
77-423-15-51
pg5opolekancelaria@eszkola.opolskie.pl
www.lo8.opole.pl

---------------------------------------------------------

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX
im. Generała Władysława Andersa
ul. Oleska 68, 45-222 Opole
77-402-77-80
sekretariat@plo9.opole.pl
www.plo9.opole.pl

---------------------------------------------------------

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 14
77-454 27 51
administracja@zsprymas.opole.pl
http://www.5lo.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 14
77-454-27-51
administracja@zsprymas.opole.pl
http://www.5lo.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr II 
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 39-41
77-454-45-24
elektryk@elektryk.opole.pl   
http://www.elektryk.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr III 
45-027 Opole, ul. Edmunda Osmańczyka 22
77-454-38-50
sekretariat@zsm.opole.pl 
 
http://www.zsm.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr IV 
45-761 Opole, ul. Niemodlińska 40
77-474-54-54
sekretariat@zsbopole.pl  
http://www.zsbopole.pl/

---------------------------------------------------------
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr V 
45-867 Opole, ul. Józefa Hallera 4
77-474 53 59
szkola@zsz4.punkt.pl
http://www.zsz4.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr VI
ul. Tadeusza Kościuszki 43
45-062 Opole
77 453 66 41
szkola@ekonomik.opole.pl
www.zse.opole.pl

Technika:

Publiczne Technikum nr 1
ul. Józefa Hallera 6, 45-867 Opole,
77-474-59-42
sekretariat@gzowski.opole.pl
http://www.gzowski.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Technikum nr 2
ul. Józefa Hallera 4, 45-867 Opole,
77-474 53 59
szkola@zsz4.punkt.pl
http://www.zsz4.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Technikum nr 3
ul. Tadeusza Kościuszki 43, 45-062 Opole,
77-454 43 51
szkola@ekonomik.opole.pl
http://www.ekonomik.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Technikum nr 4
ul. Edmunda Osmańczyka 22, 45-027 Opole,
77-454 38 50
sekretariat@zsm.opole.pl
http://www.zsm.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Technikum nr 5
ul. Tadeusza Kościuszki 39-41, 45-062 Opole,
77-454 45 24
elektryk@elektryk.opole.pl
http://www.elektryk.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Publiczne Technikum nr 6
ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole,
77-474-54-54
sekretariat@zsbopole.pl
http://www.zsbopole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Technikum nr 7
ul. Andrzeja Struga 16, 45-073 Opole,
77-454-24-83
sekretariat@staszic.opole.pl
http://www.staszic.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Szkoły artystyczne:

Publiczne Liceum Plastyczne
ul. Strzelców Bytomskich 10, 45-084 Opole,
77-454-45-25
sekretariat@plastyczniak.opole.pl
http://www.plastyczniak.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
ul. Strzelców Bytomskich 10, 45-084 Opole,
77-454 45 25
sekretariat@plastyczniak.opole.pl
http://www.plastyczniak.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Branżowe szkoły I stopnia:

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
45-867 Opole, ul. Józefa Hallera 4
77-474 53 59
szkola@zsz4.punkt.pl
http://www.zsz4.opole.pl/

Do dnia 31 sierpnia 2019 r. funkcjonować będą dotychczasowe klasy Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1

---------------------------------------------------------

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
45-027 Opole, ul. Edmunda Osmańczyka 22
77-454-38-50
sekretariat@zsm.opole.pl
http://www.zsm.opole.pl/

Do dnia 31 sierpnia 2019 r. funkcjonować będą dotychczasowe klasy Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2

---------------------------------------------------------

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 39-41
77-454-45-24
elektryk@elektryk.opole.pl
http://www.elektryk.opole.pl/

Do dnia 31 sierpnia 2019 r. funkcjonować będą dotychczasowe klasy Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3

---------------------------------------------------------
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
45-073 Opole, ul. Andrzeja Struga 16
77-454-24-83
sekretariat@staszic.opole.pl
http://www.staszic.opole.pl/

Do dnia 31 sierpnia 2019 r. funkcjonować będą dotychczasowe klasy Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4

---------------------------------------------------------
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
45-761 Opole, ul. Niemodlińska 40
77-474-54-54
sekretariat@zsbopole.pl
http://www.zsbopole.pl/

Do dnia 31 sierpnia 2019 r. funkcjonować będą dotychczasowe klasy Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5

---------------------------------------------------------

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6
ul. Józefa Hallera 6,
45-867 Opole
77 474 59 42
gzowski@wp.pl
www.gzowski.prv.pl

---------------------------------------------------------

Szkoły specjalne:

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna
45-761 Opole, ul. Niemodlińska 40
77-474-54-54
sekretariat@zsbopole.pl
http://www.zsbopole.pl/

Do dnia 31 sierpnia 2019 r. funkcjonować będą dotychczasowe klasy Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

---------------------------------------------------------
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
45-245 Opole, ul. Jana Bytnara "Rudego" 7
77-458-08-86
zss_opole@wodip.opole.pl  
www.wodip.opole.pl/~zss_opole/ 

---------------------------------------------------------

Szkoły policealne, w tym dla dorosłych:

Szkoła Policealna nr I
45-867 Opole, ul. Józefa Hallera 4
77-474-53-59
szkola@zsz4.punkt.pl
http://www.zsz4.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Szkoła Policealna nr II
45-867 Opole, ul. Józefa Hallera 6
77-474 59 42
sekretariat@gzowski.opole.pl
http://www.gzowski.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 43
77-454-43-51
szkola@ekonomik.opole.pl
http://www.ekonomik.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Szkoła Policealna nr IV dla Dorosłych
45-073 Opole, ul. Andrzeja Struga 16
77-454-24-83
sekretariat@staszic.opole.pl
http://www.staszic.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Szkoła Policealna nr V  
ul. Osmańczyka 22, 45-027 Opole
77-454-38-50, 454-41-34
sekretariat@zsm.opole.pl
http://www.zsm.opole.pl/