W roku 2013 Miasto Opole nadal realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Jednym z obszarów wsparcia realizowanym w ramach programu jest pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu (moduł I, obszar D).

 

Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 200 zł miesięcznie - jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku, za każde dziecko uczęszczające do żłobka lub przedszkola.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są od dnia 2 kwietnia 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola przy ul. Budowlanych 4, pokój nr 5-6, tel. 77 443 57 54.  

Szczegółowe informacje nt. programu „Aktywny Samorząd” znajdują się na stronie internetowej  www.opole.pl – zakładka Polityka Społeczna/Niepełnosprawni.

Przekierowanie na stronę: http://www.opole.pl/polityka_spoleczna