„WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM. WOLNOŚCI ODDAĆ NIE UMIEM’’
MŁODZIEŻ W HOŁDZIE BIAŁO-CZERWONEJ
program obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
w opolskich szkołach i placówkach od lutego do grudnia 2018 roku
- działania o charakterze edukacyjnym

 

Termin Działania programowe Odpowiedzialny 
Luty
21 lutego 2018 Szkolne obchody Międzynarodowego „Dnia Języka Ojczystego” PLO IX
luty – maj 2018 Działania warsztatowe realizowane na języku polskim i edukacjiteatralnej: skupione wokół postaci, które tworzyły wolność Polskizarówno w kraju, jak i regionie m.in.: Dorota Simonides, Jan Cybis, Józef Czapski, Jerzy Grotowski. ZPPKP
luty 2018 1. We wszystkich klasach konwersatoria „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. W trakcie konwersatorium uczniowie wykonują mapy myśli, plakaty, metaplany, prezentacje komputerowe.
2. Opracowanie przez uczniów klasy VII „Kodeks Postaw Patriotycznych”. Opracowanie kodeksu poprzedziły lekcje przygotowawcze na temat kodeksu, postaw i patriotyzmu.
3. Rozprawki na temat „Małe Ojczyzny w literaturze”.
PSP 21
luty 2018 Konwersatorium dla uczniów klas VI – VII oraz gimnazjum: „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. PSP 31
luty 2018 "Sylwetki bohaterów narodowych" prezentacje przygotowane przez uczniów- happening patriotyczny ZSZ 4
luty-czerwiec 2018 Lekcje wychowawcze nt. „Patriotyzm dawniej a dziś” PSP 20 
luty-czerwiec 2018 Projekt edukacyjny realizowany przez uczniów PSP 2
Marzec
5 marca - 30 kwietnia 2018 Projekt edukacyjny „Józef Piłsudski i jego rola w historii” ZSP 2 
marzec -listopad 2018 Projekt „II Rzeczpospolita – jesteśmy dumni” realizowany w klasach VI i VII od marca do listopada 2018r. Uczniowie przygotowują w klasach prezentacje wybitnych osobowości i osiągnięć II Rzeczpospolitej: kl. VI a – w dziedzinie sportu, VIb – słynnej lwowskiej szkoły matematyków, VIc – motoryzacji, klasy VII – postaci : Korfanty, Dmowski, Paderewski, Piłsudski. Zakończenie projektu w listopadzie – turniej wiedzy o II RP PSP 14 
marzec 2018 „Sportowcy XX - lecia międzywojennego”- prezentacja dla uczniów PLO IX PLO IX
marzec 2018 Ogólnoszkolny konkurs wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm” dla klas VI i VII. Sondaż wśród uczniów i nauczycieli nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. PSP 21
marzec 2018 „Witold Pilecki – bohater niezłomny” konkurs wiedzy i warsztaty zorganizowane przy współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu i opolskim oddziałem IPN PSP 31
marzec-czerwiec 2018 Ankieta wśród uczniów szkoły n/t 100 rocznicy odzyskania niepodległości(w ramach projektu edukacyjnego) PSP 2
Kwiecień
kwiecień 2018 „Święto Flagi” – uczniowie 9-tki układają flagę Polski PLO IX
kwiecień 2018 Nasze symbole w świecie - prelekcja dla uczniów klas IV-VIII. PSP 26
13 kwietnia 2018 "Drogi do niepodległości" - VIII Forum Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej PLO II
20 kwietnia 2018 „Kapral Wojtek – niezwykły żołnierz 2 Korpusu Polskiego Armii Andersa” miejski konkurs plastyczno-literacki PSP 10
kwiecień 2018 „Bohaterowie są wśród nas” – spotkanie z kombatantem dla uczniów klas I – III PSP 14
24 kwietnia 2018 „Historia Polski a patriotyzm” - szkolny konkurs wiedzy PSP 9
kwiecień – listopad 2018 Polskie ABC – elementarz młodego Polaka. Projekt edukacyjny klas I – III. PSP 9
kwiecień 2018 „Historia Polski a patriotyzm” ogólnoszkolny konkurs wiedzy dla klas VI i VII.Sondaż wśród uczniów, nauczycieli nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. PSP 21
kwiecień 2018 „Małe Ojczyzny w literaturze” - rozprawki. Finał zadania przewidziany jest na kwiecień. PSP 21
kwiecień –październik2018 Cykl spotkań na temat: wartość niepodległości dla każdego z nas:
  • Policja (Rola i zadania Policji w niepodległym państwie)
  • Wojsko (Rola armii w niepodległym państwie/Pomoc ofiarom wojen/Misje wojskowe)
  • Kombatanci
  • Dziadkowie uczniów (życie obecne a życie w czasach młodości)
PSP 25
kwiecień –maj2018 „Moja Ojczyzna” - szkolny konkurs historyczny dla klas 1-3 i 4-7 PSP 25
kwiecień 2018 "Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą" /Leopold Staff/- konferencja historyczna przygotowana we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego PLO VI 
kwiecień 2018 Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych  PSP 31
kwiecień 2018 "Polska w czasie I wojny światowej" i   "Zaślubiny z morzem" projekt filmowy - wyświetlanie filmów dla uczniów: ZSZ 4
Maj
maj 2018 "Sto lat niepodległej" - historyczny maraton Piętnastki. Między- przedmiotowy projekt edukacyjny PSP 15
7 maja – 11czerwca 2018 „Historia Polski w literaturze” - projekt edukacyjny ZSP 2
25 maja 2018 Podsumowanie VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (org. Kuratorium Oświaty) połączone z konferencją popularnonaukową „Kresy we wspomnieniach” ZSO I
maj - listopad „100 faktów na 100-lecie niepodległości” - akcja na szkolnym Facebooku ZPPKP
Czerwiec
czerwiec 2018 Wyjazd do Miejsca Pamięci i Muzeum w Auschwitz-Birkenau PLO IX
czerwiec-wrzesień 2018 "W służbie nauki odrodzonej Rzeczypospolitej - wkład polskich biologów w rozwój nauk przyrodniczych i medycyny w 20-leciu międzywojennym" – otwarta lekcja historii i biologii PLO IX
4 czerwiec 2018 „Droga do niepodległości”- turniej wiedzy o zaborach i odzyskaniu niepodległości ZSP 2
11 czerwca 2018 Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych PSP 9
czerwiec 2018 wykład/referat przygotowany przez nauczyciela historii dot. powstań śląskich dla uczniów naszej szkoły (PT2 i BS1) ZSZ 4
czerwiec 2018 Rajd/wycieczka uczniów naszej szkoły do miejsc pamięci narodowej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ZSZ 4
Wrzesień
wrzesień- listopad 2018 Maraton zadaniowy: „Sto zadań na 100-lecie niepodległości” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z Opola i okolic,„Wielcy matematycy Niepodległej Polski” – prezentacja na podsumowanie konkursu PLO IX
wrzesień- listopad 2018 „Ku pokrzepieniu serc” - oglądanie dzieł filmoteki narodowej PSP 26
15 września 2018 Plenerowa projekcja filmu „Pan Tadeusz” z 1928 roku z muzyką na żywo -   impreza towarzyszący Jarmarkowi Franciszkańskiemu Miejsce: Scena plenerowa Opolski Rynek MDK
17 – 21 września 2018  „Niepodległa Polska na zakrętach dziejów” - przegląd filmowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych MDK
wrzesień 2018 Żywa lekcja historii poświęcona postaci Józefa Piłsudskiego.  ZSP 2
wrzesień- listopad 2018 Filmy przybliżające tematykę odzyskania niepodległości PSP 29
wrzesień 2018 r. - czerwiec 2019 r. Szkolny projekt ,,Palmy Pierwszeństwa - Wymarzona Polska Niepodległa” PSP 33
wrzesień – październik 2018 Cykl lekcji historii na tematu wolności, odzyskania Niepodległości przy współpracy ze środowiskiem uniwersyteckim. ZPPKP 
wrzesień – Listopad 2018 Cykl lekcji wychowawczych skupionych wokół tematów: patriotyzmu, niepodległości, wartości, historii. ZPPKP 
wrzesień – listopad 2018 Projekty klasowe: „Twarze Niepodległej Polski” – w oparciu o działania wychowawcze, dydaktyczne z historii, języka polskiego, historii sztuki, którychcelem będzie stworzenie prezentacji związanych z postaciami kształtującymi niepodległość. Będą to ludzie zasłużeni na polu kultury, sztuki, nauki, polityki. ZPPKP
wrzesień 2018 projekcja filmów o tematyce patriotycznej dla uczniów szkoły /wieczór filmowy/ ZSZ 4
wrzesień-październik 2018 r. Wycieczka do Muzeum „Pana Tadeusza” we Wrocławiu PSP 2
wrzesień-listopad 2018 r. „Jestem Polakiem i znam swój kraj” szkolny konkurs wiedzy  PSP 2
wrzesień - listopad 2018 „Walki o granice II Rzeczpospolitej” - V Opolski Konkurs Historyczny na prezentację multimedialną w ramach współpracy z innymi szkołami i organizacjami pozarządowymi. PSP 7
Październik
październik 2018 "Czy znasz kraj, w którym mieszkasz?" – konkurs wiedzy dla uczniów PLO IX i PSP20.Spacer po Opolu – odwiedzamy „Miejsca Pamięci Narodowej” PLO IX
październik 2018 Cykl kilku lekcji przybliżających okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 roku ZSB
październik 2018 Konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim, jego życiu i działalności ZSB
2 października 2018 ”Drogi do niepodległości” - wykład dra Piotra Stanka oraz Quiz wiedzy Szkoła Katolicka
17 października 2018 O niepodległości dla przyszłości - panel dyskusyjny dla młodzieży, nauczycieli i mieszkańców Opola z udziałem prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego oraz zaproszonych historyków przygotowany przez nauczycieli III LO wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego. Miejsce: Ratusz – Sala Karola Musioła PLO III
19 października 2018 Test wiedzy dla uczniów opolskich szkół Miejsce: Ratusz – Sala Karola Musioła MDK 
październik 2018 Maraton filmowy poświęcony odzyskaniu niepodległości i pierwszych lat II Rzeczpospolitej ZSB
październik 2018 Rotmistrz Pilecki w walce o Niepodległą - "Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić" - konferencja popularno - naukowa ZSM 
październik 2018 Żywa lekcja historii – Józef Piłsudski PSP 29
październik 2018 "Ożywić obraz, ożywić historię" - historia Polski w żywych obrazach. Między przedmiotowy projekt edukacyjny PSP 15 
październik 2018 r. "Droga do niepodległości" - zajęcia z wychowawcą we wszystkich klasach Publicznego Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 ZSZ 4
październik 2018 r. wizyta uczniów naszej szkoły w Domu Kombatanta ZSZ 4
Listopad
5 listopada 2018 Promocja książek: Wizje niepodległości Polski w XX wieku. Historia – Pamięć – Edukacja, pod redakcją Marka Białokura, Adriany Dawid i Anny Gołębiowskiej, Opole 2018.- Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku w zagranicznych i polskich podręcznikach historii i literaturze dokumentu osobistego, Marek Białokur, Anna Gołębiowska, Barbara Kubis, Adam Suchoński, Opole 2018. Impreza dla młodzieży opolskich szkół oraz mieszkańców Opola. Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu PLO III
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
listopad 2018 Lekcja historii po angielsku dla uczniów PLO IX PLO IX 
listopad 2018 Konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim, jego życiu i działalności ZSB
listopad 2018 „Matematyczne Wędrówki z Patronem”– konkurs dla uczniów klas 7 PSP 33
listopad 2018 „Drogi do niepodległości” - sesja popularnonaukowa PLO VIII 
9 listopada 2018 Uroczyste Obchody Dnia Niepodległości: apel i prezentacja projektów klasowych: „Twarze Niepodległej Polski”Program sceniczny związany z XX-leciem Międzywojennym i ludźmi tworzącymi Niepodległą Polskę. ZPPKP
listopad2018 „Moja Ojczyzna” - szkolny konkurs historyczny dla klas 1-3 i 4-7 PSP 25
listopad 2018 „ Za co cenimy bohaterów?” – prezentacje multimedialne uczniów kl. IV - VIII PSP 7