Formy pomocy materialnej dla uczniów z rodzin ubogich reguluje ustawa o systemie oświaty, rozdział 8 ustawy "Pomoc materialna dla uczniów" szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane uczniom.

 

styp

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów oraz akty prawne regulujące to zagadnienie można na bieżąco śledzić na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=59&Itemid=69