Dyżury wakacyjne w przedszkolach publicznych w roku 2017

(rok szkolny 2016/2017)

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu. Dyrektor danego przedszkola w miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole jest czynne, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.

Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują. Przedszkole dyżurujące, w lipcu lub w sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do innych, pobliskich przedszkoli w danym rejonie miasta, które mają przerwę wakacyjną. 

Dyrektorzy wszystkich przedszkoli przyjmują od rodziców swoich wychowanków zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych przed zakończeniem zajęć lekcyjnych w szkołach. Ponieważ wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni roboczych, a przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.) nauczyciele część swojego urlopu wykorzystują również w drugim miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole pełni dyżur.

Dyrektor danego przedszkola podaje do wiadomości rodziców, na tablicy ogłoszeń, z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz najbliższych przedszkoli dyżurujących oraz termin i sposób zgłaszania dzieci na miesiące wakacyjne.

Rodzice dokonują zgłoszenia dziecka na miesiąc wakacyjny w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym. Dyrektor przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, organizuje zgłoszonym dzieciom opiekę w swoim przedszkolu w miesiącu dyżuru oraz w miesiącu przerwy w innych przedszkolach w rejonie działania przedszkola, w uzgodnieniu z dyrektorami tych przedszkoli. 

W związku z powyższym Rodzice mają obowiązek:

  • Dokonać zgłoszenia dziecka w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym;
  • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole pełni dyżur;
  • Określać dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste ma przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie opieki swojemu dziecku.

Rodzice mogą dokonać wyboru innego przedszkola dyżurującego, w innym rejonie miasta, w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola macierzystego, który przekaże zgłoszenie i dane dziecka do przedszkola dyżurującego.

W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w terminie wyznaczonym przez dyrektora tego przedszkola - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka w innym przedszkolu, które pełni dyżur wakacyjny w danym miesiącu. Objęcie dziecka opieką będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem. 

Zamieszczony poniżej wykaz dyżurów przedszkoli w miesiącach wakacyjnych, z podziałem na rejony miasta, ma na celu ułatwienie Rodzicom planowanie urlopów na 2016 rok lub znalezienie opieki dla swojego dziecka w czasie wakacji w szczególnych, wcześniej nieprzewidzianych przypadkach.  

Rejon miasta Nazwa i adres przedszkola

Lipiec

2017

Sierpień

2017

Imię i nazwisko

dyrektora /telefon/

Śródmieście

Pasieka

Przedszkole Publiczne nr 2
ul. Augustyna Kośnego 31
Przerwa Dyżur

Lucyna Żukowska

77 454 36 44

Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy
ul. Strzelców Bytomskich 19
Dyżur Przerwa

Jolanta Gajos-Babiak

77 454 36 63 

Przedszkole Publiczne nr 6
ul. Juliusza Ligonia 4
Dyżur Przerwa

Halina Śnieżek

77 454 24 40

Przedszkole Publiczne nr 14
ul. Adama Mickiewicza 3
Przerwa Dyżur

Iwona Budnik

77 454 38 30

Przedszkole Publiczne nr 21 „Kraina Odkrywców”
ul. Wojciecha Drzymały 28
Przerwa Dyżur

Anna Leśniowska

77 454 35 51

Przedszkole Publiczne nr 25
pl. Teatralny 14
Przerwa Dyżur

Ewa Dęga

77 453 62 86

Przedszkole Publiczne nr 28 im. Czesława Janczarskiego
pl. Teatralny 3
Dyżur Przerwa

Anna Pastuszko

77 453 67 22

Przedszkole Publiczne nr 42
ul. Juliusza Słowackiego 4
Dyżur Przerwa

Lucyna Dudek

77 454  50 75

Rondo Przedszkole Publiczne nr 5
ul. Henryka Sienkiewicza 36
Dyżur Przerwa

Jolanta Haracz

77 454 28 68

Przedszkole Publiczne nr 8
ul. Nysy Łużyckiej 1
Przerwa Dyżur

Brygida Starba

77 454 69 64

Chabry Przedszkole Publiczne nr 23 im. Juliana Tuwima
ul. Konwalii 4
Dyżur Przerwa

Elżbieta Dąbrowska

77 455 66 35

Przedszkole Publiczne nr 26
ul. Chabrów 56
Przerwa Dyżur

Grażyna Wróbel

77 455 66 13

Gosławice

Os. Armii Krajowej

Przedszkole Publiczne nr 30 „Gosławickie Słoneczko"
ul. Wiejska 77
Przerwa Dyżur

Renata Bodura

77 563 80 02

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51
ul. Jana Bytnara „Rudego" 1
Dyżur Przerwa

Marzena Stefanko

77 455 58 58

Przedszkole Publiczne nr 54
ul. Majora „Hubala" 19
Przerwa Dyżur

Jadwiga Bryk

77 44 21 429

Przedszkole Publiczne nr 55
ul. Szarych Szeregów 2
Dyżur Przerwa

Lidia Janicka

77 455 97 92

Malinka Przedszkole Publiczne nr 4
ul. Bielska 23
Przerwa Dyżur

Elżbieta Marciniak

77 455 17 70

Przedszkole Publiczne nr 56 „Piastuś"
ul. Sieradzka 7
Dyżur Przerwa

Barbara Wójciak

77 455 97 49

Kolonia Gosławicka Przedszkole Publiczne nr 37 „Elemelek"
ul. Jesionowa 8
Dyżur Przerwa

Marlena Mackiewicz

77 442 03 36

Przedszkole Publiczne nr 20
ul. Grudzicka 48
Przerwa Dyżur

Krystyna Pamuła

77 455 48 40

Grudzice Przedszkole Publiczne nr 33 „Karolinka"
ul. Strzelecka 32
Dyżur Przerwa

Alfreda

Ludwiczyńska-Popera

77 454 05 68

Groszowice Przedszkole Publiczne nr 22 „Bajkowa Rodzina"
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19
Przerwa Dyżur

Kornelia Lysek

77 456 20 14

Grotowice

/Metalchem/

Przedszkole Publiczne nr 44 „Promyk"
ul. Oświęcimska 94
Dyżur Przerwa

Aldona Pydych

77 456 27 83

Królewska

Wieś

Przedszkole Publiczne nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
ul. Zofii Nałkowskiej 16
Dyżur Przerwa

Józefa Marciniak

77 454 28 67

Zaodrze

 

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
ul. Prószkowska 39
Przerwa Dyżur

Elżbieta Kruszyńska

77 474 37 71

Przedszkole Publiczne nr 43
ul. Prószkowska 5A
Dyżur Przerwa

Jolanta Wacławska

77 457 01 51

Przedszkole Publiczne nr 46
ul. Niemodlińska 60A
Przerwa Dyżur

Anna Hebda

77 474 37 82

Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 „Iskierka”
ul. Szymona Koszyka 21 A
Dyżur Przerwa

Joanna Chmura

77 457 20 81

Wójtowa

Wieś

Przedszkole Publiczne nr 36 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
ul. Bogumiła Wyszomirskiego   6
Dyżur Przerwa

Joanna Misiec

77 457 34 81

Dambonia Przedszkole Publiczne nr 18
ul. Joachima Lelewela 7
Dyżur Przerwa

Małgorzata Sekula

77 402 41 78    

Przedszkole Publiczne nr 24 „Chatka Puchatka"
ul. Zwycięstwa 47
Dyżur Przerwa

Urszula Kowalewska

77 474 41 06 

Przedszkole Publiczne nr 29
ul. Marcina Kasprzaka 1
Przerwa Dyżur

Agnieszka Milenkiewicz

77 474 35 84

Brzezie

Przedszkole Publiczne nr 59

ul. Dobrzeńska 38

Dyżur Przerwa

Kornelia Macioszek

77 469 52 11

Chmielowice

Przedszkole Publiczne nr 60

ul. Sienna 9

Dyżur Przerwa

Bożena Dębowska

77 474 36 90

Czarnowąsy

Przedszkole Publiczne nr 61

ul. Krzanowicka 1

Dyżur Przerwa

Katarzyna Radlak

77 469 11 54

Sławice

Przedszkole Publiczne nr 62

ul. Szczęśliwa 2

Dyżur Przerwa

Iwona Leonarczyk

77 457 00 18