Dyżury wakacyjne w przedszkolach publicznych w roku 2018

(rok szkolny 2017/18)

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu. Dyrektor danego przedszkola w miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole jest czynne, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.

Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują. Przedszkole dyżurujące, w lipcu lub w sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do innych, pobliskich przedszkoli w danym rejonie miasta, które mają przerwę wakacyjną.

Dyrektorzy wszystkich przedszkoli przyjmują od rodziców swoich wychowanków zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych przed zakończeniem zajęć lekcyjnych w szkołach. Ponieważ wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni roboczych, a przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.) nauczyciele część swojego urlopu wykorzystują również w drugim miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole pełni dyżur.

Dyrektor danego przedszkola podaje do wiadomości rodziców, na tablicy ogłoszeń, z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz najbliższych przedszkoli dyżurujących oraz termin i sposób zgłaszania dzieci na miesiące wakacyjne.

Rodzice dokonują zgłoszenia dziecka na miesiąc wakacyjny w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Dyrektor przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, organizuje zgłoszonym dzieciom opiekę w swoim przedszkolu w miesiącu dyżuru oraz w miesiącu przerwy w innych przedszkolach w rejonie działania przedszkola, w uzgodnieniu z dyrektorami tych przedszkoli.

W związku z powyższym Rodzice mają obowiązek:

  • Dokonać zgłoszenia w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym;
  • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole pełni dyżur;
  • Określać dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste ma przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie opieki swojemu dziecku oraz wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola dyżurującego.

Rodzice mogą dokonać wyboru innego przedszkola dyżurującego, w innym rejonie miasta, w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola macierzystego, który przekaże zgłoszenie dziecka do przedszkola dyżurującego.

W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w terminie wyznaczonym przez dyrektora tego przedszkola - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka w przedszkolu, które pełni dyżur wakacyjny w danym miesiącu. Objęcie dziecka opieką będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

Zamieszczony poniżej wykaz dyżurów przedszkoli w miesiącach wakacyjnych, z podziałem na rejony miasta, ma na celu ułatwienie Rodzicom planowanie urlopów lub znalezienie opieki dla swojego dziecka w czasie wakacji w szczególnych, wcześniej nieprzewidzianych przypadkach.

Rejon miasta Nazwa i adres przedszkola

Lipiec

2018

Sierpień

2018

Imię i nazwisko

dyrektora /telefon/

Śródmieście

Pasieka

Przedszkole Publiczne Nr 2
ul. Augustyna Kośnego 31
Dyżur Przerwa

Lucyna Żukowska

77 454 36 44

Przedszkole Publiczne Nr 3
im. Jana Brzechwy
ul. Strzelców Bytomskich 19
Przerwa Dyżur

Jolanta Gajos-Babiak

77 454 36 63

Przedszkole Publiczne Nr 6
ul. Juliusza Ligonia 4
Przerwa Dyżur

Halina Śnieżek

77 454 24 40

Przedszkole Publiczne Nr 14
ul. Adama Mickiewicza 3
Dyżur Przerwa

Iwona Budnik

77 454 38 30

Przedszkole Publiczne Nr 21

„Kraina Odkrywców”
ul. Wojciecha Drzymały 28

Dyżur Przerwa

Anna Leśniowska

77 454 35 51

Przedszkole Publiczne Nr 25
pl. Teatralny 14
Dyżur Przerwa

Ewa Dęga

77 453 62 86

Przedszkole Publiczne Nr 28

im. Czesława Janczarskiego
pl. Teatralny 3

Przerwa Dyżur

Anna Pastuszko

77 453 67 22

Przedszkole Publiczne Nr 42
ul. Juliusza Słowackiego 4
Przerwa Dyżur

Lucyna Dudek

77 454 50 75

Rondo Przedszkole Publiczne Nr 5
ul. Henryka Sienkiewicza 36
Przerwa Dyżur

Jolanta Haracz

77 454 28 68

Przedszkole Publiczne Nr 8
ul. Nysy Łużyckiej 1
Dyżur Przerwa

Brygida Starba

77 454 69 64

Chabry Przedszkole Publiczne Nr 23
im. Juliana Tuwima
ul. Konwalii 4
Przerwa Dyżur

Elżbieta Dąbrowska

77 455 66 35

Przedszkole Publiczne Nr 26
ul. Chabrów 56
Dyżur Przerwa

Grażyna Wróbel

77 455 66 13

Gosławice

Os. Armii Krajowej

 

Przedszkole Publiczne Nr 30
„Gosławickie Słoneczko"
ul. Wiejska 77
Dyżur Przerwa

Renata Bodura

77 455 63 86

Przedszkole Publiczne
Integracyjne Nr 51
ul. Jana Bytnara „Rudego" 1
Przerwa Dyżur

Marzena Stefanko

77 455 58 58

Przedszkole Publiczne Nr 54
ul. Majora „Hubala" 19
Dyżur Przerwa

Jadwiga Bryk

77 44 21 429

Przedszkole Publiczne Nr 55
ul. Szarych Szeregów 2
Przerwa Dyżur

Lidia Janicka

77 455 97 92

Malinka Przedszkole Publiczne Nr 4
ul. Bielska 23
Dyżur Przerwa

Elżbieta Marciniak

77 455 17 70

Przedszkole Publiczne Nr 37
„Elemelek"
ul. Jesionowa 8
Przerwa Dyżur

Marlena Mackiewicz

77 442 03 36

Przedszkole Publiczne Nr 56 „Piastuś"
ul. Sieradzka 7
Przerwa Dyżur

Barbara Wójciak

77 455 97 49

Kolonia

Gosławicka

Przedszkole Publiczne Nr 20
ul. Grudzicka 48
Dyżur Przerwa

Krystyna Pamuła

77 455 48 40

Grudzice Przedszkole Publiczne Nr 33
„Karolinka"
ul. Strzelecka 32
Przerwa Dyżur

Alfreda

Ludwiczyńska-Popera

77 454 05 68

Groszowice Przedszkole Publiczne Nr 22
„Bajkowa Rodzina"
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19
Dyżur Przerwa

Kornelia Lysek

77 456 20 14

Metalchem Przedszkole Publiczne Nr 44
„Promyk"
ul. Oświęcimska94
Przerwa Dyżur

Aldona Pydych

77 456 27 83

Królewska

Wieś

Przedszkole Publiczne Nr 16
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2
ul. Zofii Nałkowskiej 16
Przerwa Dyżur

Józefa Marciniak

77 454 28 67

Zaodrze

 

Przedszkole Publiczne
Integracyjne Nr 38
ul. Prószkowska 39
Dyżur Przerwa

Elżbieta Kruszyńska

77 474 37 71

Przedszkole Publiczne Nr 43
ul. Prószkowska 5A
Przerwa Dyżur

Jolanta Wacławska

77 457 01 51

Przedszkole Publiczne Nr 46
ul. Niemodlińska 60A
Dyżur Przerwa

Anna Hebda

77 474 37 82

Przedszkole Publiczne
Specjalne Nr 53 „Iskierka”
ul. Koszyka 21 A
Przerwa Dyżur

Joanna Chmura

77 457 20 81

Wójtowa

Wieś

Przedszkole Publiczne Nr 36
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
ul. Wyszomirskiego 6
Dyżur Przerwa

Joanna Misiec

77 457 34 81

Dambonia Przedszkole Publiczne Nr 18
ul. Joachima Lelewela 9
Przerwa Dyżur

Małgorzata Sekula

77 402 41 78

Przedszkole Publiczne nr 24
"Chatka Puchatka"
ul. Zwycięstwa 47
Przerwa Dyżur

Urszula Kowalewska

77 474 41 06

Przedszkole Publiczne nr 29
ul. Marcina Kasprzaka 1
Dyżur Przerwa

Agnieszka Milenkiewicz

77 474 35 84

Brzezie

Przedszkole Publiczne nr 59
ul. Dobrzeńska 38

Dyżur Przerwa

Kornelia Macioszek

77 469 52 11

Chmielowice

Przedszkole Publiczne nr 60
ul. Sienna 9

Przerwa Dyżur

Bożena Dębowska

77 474 36 90

Czarnowąsy

Przedszkole Publiczne nr 61
ul. Krzanowicka 1

Przerwa Dyżur

Katarzyna Radlak

77 469 11 54

Sławice

Przedszkole Publiczne nr 62
ul. Szczęśliwa 2

Przerwa Dyżur

Iwona Leonarczyk

77 457 00 18