W roku szkolnym 2018/2019 sześć przedszkoli publicznych w Opolu prowadzi oddziały, które funkcjonują poza ich siedzibą główną. Są to oddziały całodzienne, a czas ich pracy dostosowany jest do potrzeb rodziców. Oddziały te będą nieczynne w miesiącach wakacyjnych - lipiec, sierpień 2019 r.

Oddziały zlokalizowane poza siedzibą główną przedszkola pod względem organizacyjnym i nadzoru przynależą dyrektorom niżej wymienionych przedszkoli publicznych:

Przedszkole prowadzące oddział/y Dzielnica Lokalizacja oddziału/ów

Przedszkole Publiczne nr 8

ul. Nysy Łużyckiej 1

Wróblin

Budynek Przedszkola Publicznego nr 8

ul. Gminna 1

Przedszkole Publiczne nr 22 „Bajkowa Rodzina” 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19

Groszowice

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata

ul. Wiktora Gorzołki 4  

Przedszkole Publiczne nr 29

ul. Krzanowicka 1

Zaodrze

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Joachima Lelewela 9

Przedszkole Publiczne nr 54

ul. Majora Hubala 19

Armii Krajowej

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła

ul. Majora Hubala 2

Przedszkole Publiczne nr 55

ul. Szarych Szeregów 2

Armii Krajowej

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej

ul. Szarych Szeregów 1

Przedszkole Publiczne nr 61
"Wesoła Gromadka"

ul. Krzanowicka 1

Czarnowąsy

Budynek Przedszkola Publicznego nr 61

ul. Świerkli 4