Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe - oferta edukacyjna 2018 2019 pobierz >>

Oferta Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 2018 2019 pobierz >>

Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty ws. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego pobierz >>