Drukuj
image001 image002 image003

W dniu 24 października w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II odbyła się uroczystość dotycząca objęcia patronu nad zawodami murarz-tynkarz w Branżowej Szkole I Stopnia nr 5 oraz technik budownictwa w Publicznym Technikum nr 6 przez dwie firmy o uznanej marce na rynku ogólnopolskim oraz międzynarodowym:

pod Patronatem Opolskiej Izby Gospodarczej reprezentowanej przez pana Prezesa Henryka Galwasa .

Krótka charakterystyka firm.

ENERGOPOL TRADE OPOLE SP. Z O.O. w swoim dorobku, może poszczycić się realizacją wielu inwestycji w zakresie obiektów nauki i oświaty, kultury, sportu i rekreacji, służby zdrowia, administracyjnych, przemysłowych oraz mieszkaniowych. Wydarzeniem roku 2013, a zarazem ukoronowaniem 20-letniej działalności było otwarcie wybudowanej przez Energopol Trade Opole sp. z o.o. krytej pływalni „Wodna Nuta” w Opolu z 50-metrowym basenem sportowym. Za jej realizację firma została uhonorowana najwyższą nagrodą w ogólnopolskim konkursie PZiTB „BUDOWA ROKU”. Innym jakże znamiennym sukcesem było wyremontowanie Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak".

Firma OPEX - przedmiotem działalności spółki, od początku jej trwania, jest export robót i usług technicznych z zakresu budownictwa. Zakres ten uległ rozszerzeniu na korzyść rozwoju usług budowlanych w kraju. Na rynku generalnego wykonawstwa funkcjonujemy od 2000 roku. Podstawę przedsiębiorstwa stanowi wyspecjalizowana kadra, posiadająca doświadczenie w pracy na budowach krajowych i zagranicznych. Projekty zrealizowane którymi firma może się poszczycić to m.in: Sztuczne lodowisko TOROPOL, remont krytej pływalni w Dobrodzieniu, modernizacja obiektów Hali Sportowej w Prudniku oraz wiele innych.

Podczas uroczystości objęcia "Patronatu nad zawodem" zaszczycili swoją obecnością dostojni goście wśród nich:

dla których wkład w innowacyjność kształcenia zawodowego jak i rozwój poziomu kształcenia dualnego w szkolnictwie zawodowym jest nieoceniony.

Pan Krzysztof Skrzypek Prezes Zarządu Energopol Trade 1 4

Pan Krzysztof Skrzypek Prezes Zarządu Energopol Trade

Pan Tadeusz Kuśnierz Dyrektor Generalny OPEX 1

Pan Tadeusz Kuśnierz Dyrektor Generalny OPEX

Pani Joanna Wnuk Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu 1 3

Pani Joanna Wnuk Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu

Prezes Izby Gospodarczej Pan Henryk Galwas 1 2

Prezes Izby Gospodarczej Pan Henryk Galwas

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Pani Krystyna Dworecka 1 3

Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Pani Krystyna Dworecka

Zawarta umowa patronacka

Umowa stwarza szerokie perspektywy rozwoju zawodowego dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Budowlanych. Główne idee współpracy to przede wszystkim podniesienie umiejętności zawodowych uczniów w wybranych zawodach budowlanych, organizacja szkoleń, warsztatów oraz staży zawodowych, gwarancja zatrudnienia dla najlepszych absolwentów i rozwój bazy dydaktycznej szkoły w tym rozbudowa i doposażenie sali patronackiej do nauki zawodu murarz-tynkarz oraz technik budownictwa .

W imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tak ogromnie przedsięwzięcie przytaczając z tej okazji następujące słowa:

"Okazanie wdzięczności jest najprostszą – oraz najpotężniejszą – rzeczą, jaką człowiek może zrobić dla drugiego człowieka" - autor Randy Pausch.