1. Podpisanie umowy z Politechniką Opolską o objęcie patronatem klas wszystkich szkół zawodowych w Opolu przez poszczególne wydziały PO;
 2. Opracowanie i wdrożenie projektu wyróżniania przez Prezydenta Miasta Opola pracodawców za dobrą współpracę ze szkołami zawodowymi – nadawanie tytułu „Partner Edukacji Zawodowej”;
 3. Coroczne organizowanie Targów Edukacyjnych, podczas których opolskie szkoły mogą prezentować swoją ofertę edukacyjną;
 4. Realizacja projektu promującego opolskie szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe – wkładka pn. „16+” do gazety lokalnej NTO, ukazująca się w cyklu dwutygodniowym. Na łamach gazety regionalnej prezentowane są najważniejsze wydarzenia z życia szkół, informacje o ofercie kształcenia oraz sukcesy uczniów i szkół;
 5. Finansowanie eksperymentu pedagogicznego dot. nowego zawodu w Zespole Szkół Budowlanych - uzyskanie zgody MEN, dokonanie naboru uczniów do oddziału
  i uruchomienie kształcenia w zawodzie technik aranżacji wnętrz, pozyskanie środków z rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie pracowni;
 6. Zgoda na finansowanie realizacji przez szkoły zawodowe nowych innowacji pedagogicznych w ramach dotychczasowych zawodów. Podpisanie przez szkoły wielu umów i porozumień dotyczących wspierania edukacji zawodowej przez pracodawców;
 7. Spotkania i ustalenia dotyczące współpracy szkół z kolejnymi firmami w Opolu (np. Park Przemysłowy Metalchem, Opolgraf, OptaData, Capgemini);
 8. Opracowanie analiz i materiałów dotyczących szkolnictwa zawodowego, w tym we współpracy z pracodawcami, losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych;
 9. Przygotowanie oferty kształcenia pod potrzeby inwestorów: oddziały międzynarodowe w szkołach: uruchomienie kolejnego oddziału w PSP Nr 20;
 10. Budowa nowych pracowni oraz doposażenie ich w sprzęt, pomoce dydaktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO Opole;
 11. Uruchomienie w Parku Naukowo – Technologicznym zajęć robotycznych dla uczniów szkół zawodowych;
 12. Analiza losów absolwentów szkół zawodowych: powyżej 50% absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych podejmuje dalszą naukę, średnio ok. 35% absolwentów podejmuje pracę zawodową, ok. 10 % wyjeżdża za granicę a pozostali rejestrują się jako bezrobotni. Z najnowszych danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że w Opolu jest najniższy procent bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w całym województwie opolskim;
 13. Bardzo wysoka pozycja liceów ogólnokształcących i techników w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
 14. Realizacja projektów edukacyjnych dot. szkolnictwa zawodowego na łączną kwotę 10 310 210 zł:
1 „Program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” 499 995,00 Tylko MO
2 „Młodzi zawodowcy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” 599 968,92 Tylko MO
3 „Zawodowcy na start – program rozwojowy szkól zawodowych Miasta Opola” 789 550,43 Tylko MO
4 „Zawodowy sukces – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” 799 833,60 Tylko MO
5 „Zawodowe perspektywy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” 774 396,60 Tylko MO
6 "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1" 2 794 777,26 MO + AO
7 "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3" 2 875 135,25 MO + AO
8 „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” 1 176 553,49 RZPWE + MO
 1. Rozbudowa bazy do kształcenia praktycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KLUCZOWYCH DLA REGIONU BRANŻACH:
  • Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO w Opolu.
  • Przebudowa i rozbudowa garaży na potrzeby pracowni branży samochodowej z wyposażeniem.

W wyniku realizacji projektu powstaną pracownie w Zespole Placówek Oświatowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie: logistyki, gastronomii, branży samochodowej oraz nastąpi doposażenie już istniejących pracowni automatyki budynkowej, odnawialnych źródeł energii, i maszyn sterowanych numerycznie. Pozwoli to również na zwiększanie zakresu kształcenia młodzieży w nowych branżach i oraz przeprowadzanie egzaminów zawodowych.

Termin realizacji projektu: 2016-2018 r.

Wartość całego zadania: 5.439.546,75 zł