Drukuj

WYDZIAŁ OŚWIATY

Irena Koszyk
naczelnik Wydziału Oświaty, 
pokój nr 106, tel. 77 40 22 951

Krystyna Dworecka
zastępca naczelnika Wydziału Oświaty,
pokój nr 108, tel. 77 40 22 963

Patrycja Koszyk
sekretariat, 
pokój nr 107, tel. 77 40 22 951, 
77 40 22 952, fax. 77 40 22 954

Referat Organizacji i Rozwoju Oświaty

Beata Kowal
kierownik referatu, 
pokój nr 110, tel. 77 40 22 991 

Kamila Krul
inspektor ds. przedszkoli, 
pokój nr 111, tel. 77 40 22 961 

Grażyna Ulanowska-Zdobylak
inspektor ds. szkół podstawowych,  
pokój nr 105, tel. 77 40 22 965   

Kinga Pierzak-Kostuś
inspektor ds. szkół ponadpodstawowych, 
pokój nr 116, tel. 77 40 22 964 

Joanna Witek
podinspektor ds. zajęć pozaszkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży,
pokój nr 111, tel. 77 40 22 980

Julia Hyla
inspektor ds. kierowania dzieci i młodzieży do szkół i ośrodków, 
pokój nr 12, tel. 77 40 22 955

Referat Organizacyjno-Kadrowy

Jolanta Kapuścik
kierownik referatu,
pokój nr 109, tel. 77 40 22 957

Sylwia Orlik 
podinspektor ds. organizacyjno-kadrowych,
pokój nr 112, tel. 77 40 22 958

Małgorzata Maćków
inspektor ds. kadrowych i awansu zawodowego,
pokój nr 112, tel. 7740 22 969

Referat Wspomagania i Strategii Edukacyjnej

Bronisława Ogonowski
kierownik referatu,
pokój nr 120, tel. 77 40 22 962

Angelika Morytko-Włodarczyk
podinspektor ds. programów edukacyjnych i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
pokój nr 121, tel. 77 40 22 972

Anna Dzika
specjalista ds. programów edukacyjnych,
pokój nr 121, tel. 77 40 22 956 

Bożena Jeluków
inspektor ds. projektów edukacyjnych i profilaktyki
pokój nr 121, tel. 77 40 22 975

Marta Świderska-Kępska
specjalista ds. projektów edukacyjnych
pokój nr 121, tel. 77 40 22 970

Patrycja Koszyk
pomoc administracyjna
pokój nr 118, tel. 77 40 22 966

Referat Analiz Oświatowych

Jolanta Kurtyka
kierownik referatu, 
pokój nr 121, tel. 77 40 22 971

Sylwia Orlik
inspektor ds. szkolnictwa niepublicznego 
i analiz oświatowych,
pokój nr 121, tel. 77 40 22 976

Joanna Watraszyńska
podinspektor ds. gromadzenia i analizy danych oświatowych,  
pokój nr 121, tel. 77 40 22 993

Anna Krzeszowska
specjal ista ds. gromadzenia i analiz oświatowych
pokój nr 121, tel. 77 402 29 94

Referat Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych

Andrzej Jedynakiewicz
kierownik referatu, 
pokój nr 10, tel. 77 40 22 953 

Maria Stochniał
inspektor ds. ogólnobudowlanych, 
pokój nr 8, tel. 77 40 22 960 

Arkadiusz Wieczorek
inspektor ds. ogólnobudowlanych, 
pokój nr 8, tel. 77 40 22 960 

Adam Tabaka
inspektor ds. ogólnobudowlanych, 
pokój nr 8, tel. 77 40 22 960 

Mirosław Bulik
inspektor ds. elektrycznych, 
pokój nr 8, tel. 77 40 22 992 

Krystyna Okos
inspektor ds. rozliczeń finansowych i planowania, 
pokój nr 9, tel. 77 40 22 959

Dorota Ewa Białowicz
inspektor ds. eksploatacji obiektów oświatowych, 
pokój nr 11, tel. 77 40 22 978

Stanisław  Świczewski
inspektor ds. sanitarnych, 
pokój nr 11, tel. 77 40 22 978